top of page

AJANKOHTAISET AIHEALUEET

Future Leader Lab on kaltaisillesi tiiminjohtajille suunniteltu ohjelma tulevaisuuden tärkeimmistä ihmisjohtamistaidoista.
 

Aihealueet pohjautuvat tekemäämme tutkimustyöhön: 
 

  • Pyysimme haastattelujen muodossa alan johtavia asiantuntijoita arvioimaan, mitä johtajuustaitoja tarvitaan eniten tulevina vuosina

  • Teimme kyselyn johtajille ja henkilöstöhallinnon asiantuntijoille

  • Myös jo kolmen aiemman Future Leader Lab -ohjelman osallistujilta saatu palaute on hyödynnetty uutta sisältöä suunnitellessa

  • Lopuksi yhdistimme tulokset omaan kokemukseemme johtamisesta, minkä pohjalta selkiytyivät tulevaisuuden johtamisen ainesosat:

PERSOONALLISUUS JA ITSETUNTEMUS

Asiantuntijat:

Hanna Westerholm

 

Arviointityökalu:

WorkPlace Big 5

 

Persoonallisuus. Se on meillä kaikilla. Se lähtee geeneistä ja muokkautuu matkalla aikuiseksi. Persoonallisuus kehittyy 25.–27. ikävuoteen asti, minkä jälkeen se pysyy suurin piirtein samanlaisena loppuelämän ajan.
 

Persoonallisuutta ei voi muuttaa, mutta ihminen voi valita, miten hän reagoi asioihin ja käyttäytyy tilanteissa. Kun tiedostat oman persoonallisuutesi piirteet, voit suunnitella elämäsi niihin sopivaksi. Tämä johtaa sellaisten työtehtävien ja tilanteiden luo, joissa tunnet itsesi onnellisimmaksi ja teet parhaita tuloksia.
 

Itsetuntemus auttaa sinua löytämään vahvuutesi ja heikkoutesi. Siten tulet paremmaksi johtajaksi ja myös ymmärrät tiiminjäseniä paremmin. Tavoitteena onkin kasvattaa paitsi itseymmärrystä, myös ymmärrystä johtajana myös ihmisten erilaisuuteen ja siihen, mistä nämä erot johtuvat.

Tämän aihealueen konsulttina toimii ICF-sertifioitu valmentaja Hanna Westerholm. Hannalla on kansainvälistä kokemusta markkinoinnista ja valmentamisesta, sekä koulutustaustaa taloustieteestä ja sosiologiasta. Viime vuosina hän on valmentanut yrityksiä sekä yksilöitä kehittymään henkilötasolla ja ammatillisesti, sekä opiskellut mm. persoonallisuutta ja tunneälyä ja valmistunut WorkPlace Big 5 -menetelmän konsultiksi, joka toimii koko aihealueen pohjana. Osallistujat käyvät itsearvioinnin tulokset läpi konsultin kanssa henkilökohtaisesti.

PSYKOLOGINEN TURVALLISUUS JA TUNNEÄLY

Asiantuntijat:

Hanna Westerholm

Arviointityökalu:

EQ-i: Emotional Quotient-Inventory 2.0®

 

Yhdeksi 2020-luvun merkittävimmistä työelämän taidosta listattu tunneäly ei ole synnynnäistä, vaan sitä voi oppia ja kehittää. Se on joukko emotionaalisia ja sosiaalisia taitoja, jotka auttavat meitä saavuttamaan tavoitteita. Hanna Westerholmin vetämä työpaja perustuukin alan johtavaan tunneälytyökaluun ja sen 15 tunneälytekijään.

Organisaatiollesi on hyödyllistä, että työntekijöillä on hyvät tunneälyn taidot. Sitä kautta he ovat tyytyväisempiä ja tuottavampia sekä pysyvät yrityksessä pidempään. Saman tutkimuksen mukaan tunneälyyn investoimalla organisaatio voi saada jopa neljä kertaa paremman tuoton.* Tunneäly myös luo tärkeää pohjaa eritoten tiiminvetämistä, yrityskulttuuria sekä psykologista turvallisuutta silmällä pitäen. 

 

Psykologinen turvallisuus takaa sen, että tiimi on monimuotoisempi, kehittyy paremmin ja viihtyy työssään. Googlen Project Aristotlen mukaan psykologinen turvallisuus myös selittää 40 prosenttia tiimin menestyksestä, ollen suurin yksittäinen tekijä hyvien tulosten takana.

Kun työntekijät kokevat olonsa psykologisesti turvalliseksi, he ovat omia itsejään, sanovat ajatuksensa ääneen, myöntävät virheensä ja jakavat tietoaan. Sitä kautta jokaisen kyvyt ja taidot tulevat kunnolla hyödynnetyiksi ja innovatiivisuus lisääntyy. 

 

Psykologisesti turvallinen työympäristö ei kuitenkaan synny itsestään – se pitää rakentaa. Kaikki alkaa esihenkilöstä, joka käyttää työkaluinaan arvostusta, luottamusta ja turvallisuutta. Emotionaaliset taidot ovat olennaisia kaiken onnistumiseksi
 

* Capgemini Research Institute, 2019

TYÖN MERKITYKSELLISYYS JA MOTIVAATIO

Asiantuntijat:

Rosa Nenonen, Pilots Helsinki

Kimmo "Elastinen" Laiho

Tuoreen tutkimuksen mukaan vain 15 prosenttia työntekijöistä on sitoutunut organisaatioonsa. Matalan motivaation myötä tehokkuus ja tuloksetkin ovat heikkoja. Vaikka yksilöllä on oma työnsä motivaationsa ylläpitämisessä, myös johtamisella on motivaation rakentumisessa ja säilymisessä roolinsa. 

Yksi tekijä motivaation, sitoutumisen ja työtehokkuuden takana on työn merkityksellisyys. Johtajien ja esihenkilöiden keskeisimpiä tehtäviä onkin luoda mahdollisuuksia työn merkityksellisyyden kokemiseksi. Samaan aikaan tulee kuitenkin tiedostaa, etteivät työn ja elämän merkityksellisyyden lähteet ole kaikille samat. Tämän oivaltamisessa osallistujia auttaa positiivisen psykologian kouluttaja, kirjailija ja puhuja Rosa Nenonen, joka vie meidät luomansa Merkityksellisen työn kaavan läpi. 

Tämän aihealueen yhteydessä kuullaan myös musiikkituottaja ja yrittäjä Kimmo Laihoa, joka tunnetaan artistinimellä Elastinen. Hän on musiikin ja viihdebisneksen moniosaaja, joka on rakentanut menestyksekkään uran itselleen, ja auttanut muita artisteja uralla eteenpäin. Laiho on yksi Rähinä Recordsin perustajista ja yrityksen entinen toimitusjohtaja. Hän on inspiroija, motivaattori ja kannustaja, joka on palkittu myös vuoden positiivisimpana suomalaisena. Laiho tuleekin kertomaan inspiroivan tarinan omasta urastaan, josta jokainen saa varmasti ahaa-elämyksiä ja intoa itsensä johtamiseen sekä motivaation löytämiseen!

YRITYSKULTTUURI

Asiantuntijat:

Pia Adlivankin, Lasten Päivän Säätiö / Linnanmäki
Panu Luukka, Leidenschaft


Suurin osa yritysjohtajista pitää yrityskulttuuria yhtenä kolmesta eniten yrityksen arvoon vaikuttavasta tekijästä. Kuitenkin vain 16 prosenttia heistä on sitä mieltä, että heidän oma yrityskulttuurinsa on sillä tasolla kuin sen pitäisi.*

 

Yrityskulttuuria ei kannata jättää henkilöstöhallinnon käsiin, missä sille ei voida antaa asianmukaista painoarvoa. Kulttuuria voi johtaa. Jotta hyödynnät sen edut ja minimoit haitat, sinun tulee ensin oppia, miten se toimii.

 

Future Leader LaBissa opit kaiken sen. Saat ymmärryksen siitä, miksi kulttuuri on elintärkeää mille tahansa organisaatiolle ja mistä osista se rakentuu.

 

Aihealueen asiantuntijoina toimivat yrityskulttuuritoimisto Leidenschaftin perustaja ja Yrityskulttuuri on Kuningas -kirjan kirjoittaja Panu Luukka sekä Pia Adlivankin, Lasten Päivän Säätiön ja Linnanmäen Huvipuiston toimitusjohtaja. Pia on opiskellut ja työskennellyt vuosia Yhdysvalloissa sekä johtanut hyvinvointikeskusta. Adlivankin on myös suosittu puhuja Suomessa ja ulkomailla, pääaiheinaan yrityskulttuuri ja työtyytyväisyys.

* National Bureau of Economic Research, 2017

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

bottom of page